Universiteit Twente


99/03 4 januari 1999

Benoeming van dr. F.C.T. van der Helm tot hoogleraar Biomechatronica

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft dr. F.C.T. van der Helm benoemd tot hoogleraar Biomechatronica aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De activiteiten van Van der Helm, die is gespecialiseerd in de schouder en de arm, liggen op het raakvlak van Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.

Dr. Van der Helm is in 1985 afgestudeerd in de biomechanica bij de vakgroep anatomie, faculteit bewegingswetenschappen, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna trad hij als dienstweigeraar in dienst bij de vakgroep Mens/Machinesystemen bij de faculteit Werktuigbouwkunde in Delft, waar hij werkte aan een expert systeem voor de diagnose voor letsels aan het zenuwnetwerk van de arm.

Aansluitend ging de heer Van der Helm bij dezelfde faculteit als AIO aan de slag met een schouderproject. Hij maakte een grootschalig, gedetailleerd biomechanisch model voor de schouder: "En dat is nog steeds het enige driedimensionale schoudermodel dat goed werkt." In 1991 promoveerde hij, waarna hij in Delft aan de slag ging als Universitair Docent en later als Universitair Hoofd Docent.

Aan de UT gaat hij zich bezighouden met biomechatronica: "Mechatronica is het besturen van mechanische systemen met behulp van elektronische componenten. Biomechatronica is daarmee vergelijkbaar: De (bio)mechanische componenten zijn de gewrichten en de spieren, en de 'elektronische' componenten worden gevormd door het zenuwstelsel. Biomechatronica richt zich op het op een andere manier ondersteunen van functies voor mensen met een handicap. Dat kan dus zijn door elektrostimulatie, waar Elektrotechniek in Twente erg sterk in is, of door het aanbrengen van mechanische componenten zoals bijvoorbeeld orthesen of prothesen, waarin Werktuigbouwkunde is gespecialiseerd." Om het geheel op elkaar af te stemmen is een stuk regeltechniek nodig, waarbij vooral het inzicht in de dynamische eigenschappen van de verschillende onderdelen van het biomechanische en elektronische systeem belangrijk is.

Het is een nieuwe leerstoel en Van der Helm is aangesteld voor één dag in de week: "In Delft geef ik het college Bewegingssturing van de Mens, dat is gericht op armbewegingen als grijpen en pakken. Aan de UT ga ik een dergelijk college geven, maar hier wordt meer gekeken naar het been en cyclische bewegingen als het lopen. Verder ga ik waarschijnlijk een deel van het nieuwe college Biomechatronica binnen de samenwerking tussen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek verzorgen."

Op het gebied van het onderzoek wil Van der Helm zich richten op de werktuigbouwkundige en mechanische kant van het bewegen van de mens: "En dan met name het maken van een goed model, waarin alle terugkoppelingen verwerkt zitten. De UT heeft een aantal goede loopmodellen en we willen kijken in hoeverre dat gecombineerd kan worden met de mogelijkheden die orthesen bieden in het ondersteunen van bepaalde functies." Ook wil hij de mogelijkheden van elektrostimulatie onderzoeken.

Voor meer informatie Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen: drs. Anne M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85, e-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Benoeming hoogleraar Biomechatronica in Twente '
Lees ook