Rijks Universiteit Groningen


C.Th. Hasselblatt hoogleraar Finoegristiek

Dr. Cornelius Th. Hasselblatt is benoemd tot hoogleraar Finoegristiek bij de Faculteit der Letteren. Hasselblatt gaat met name (interdisciplinair) onderzoek en onderwijs op elkaar afstemmen van de Finse en Hongaarse taal- en letterkunde en cultuur en Finoegrische taalwetenschap. Vooral in deze laatste discipline zal hij zelf onderwijs verzorgen. Hij gaat zich inspan- nen om internationale contacten te stimuleren, in het bijzonder met Est- land, Finland en Hongarije.

Cornelius Theodor Hasselblatt (Hildesheim, Duitsland, 1960) studeerde Finoegristiek en Finse taal- en letterkunde aan de universiteiten van Hamburg en Helsinki (stipendium). Hij promoveerde in 1990 aan de universi- teit van Hamburg op het proefschrift Das Estnische Partikelverb als Lehnu- bersetzung aus dem Deutschen (Dr.phil). Sinds begin jaren '80 is hij onder meer werkzaam geweest als (wetenschappelijk) onderzoeker aan de universi- teitsbibliotheek in Helsinki en het Institut fur Deutschland- und Osteuro- paforschung in Gottingen. Tot november was hij verbonden als docent aan de universiteit van Hamburg. Hij vervulde diverse leeropdrachten op het gebied van Finse en Estse taalkunde en literatuur. Hasselblatt heeft verder veel bestuurlijke en organisatorische ervaring.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Benoeming hoogleraar Groningen Finoegristiek '
Lees ook