Rijks Universiteit Groningen


J.M. Bouma hoogleraar Klinische biopsychologie van de levensfasen

Bij de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Weten- schappen is dr. Anke Bouma benoemd tot hoogleraar Klinische biopsychologie van de levensfasen. De huidige ontwikkelingen in het vakgebied maken een integrale levensfasenbenadering van klinisch (bio)psychologisch onderwijs en onderzoek wenselijk. Anke Bouma heeft internationaal naam gemaakt door haar werk binnen een breed spectrum van de klinische neuro/biopsychologie. Onder meer verrichtte zij onderzoek naar auditieve en visuele waarnemings- stoornissen, dyslexie, linkshandigheid, dementie bij ouderen en behandeling van patienten met hersenletsel. Daarnaast heeft zij gepubliceerd op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek. Onlangs is zij gestart met onderzoek op het terrein van brain-imaging meettechnieken bij Alzheimerpa- tienten. Ze is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De jaarlijkse scriptieprijs van de Neder- landse Vereniging voor Neuropsychologie gaat met enige regelmaat naar haar doctoraalstudenten, dankzij het kwalitatief uitstekende onderzoek dat ze verrichtten.

Anke Bouma (Tilburg, 1944) studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Sinds begin jaren '70 is zij werkzaam bij de vakgroep Klinische Psychologie aan de VU, waar zij in 1988 promoveerde op het proef- schrift Perceptual asymmetries and hemispheric specialization. In 1992 volgde haar benoeming tot universitair hoofddocent. Bouma was betrokken bij diverse onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland, onder meer aan de University of Medunsa (Zuid- Afrika) naar de invloed van taal- en cultuur- verschillen op dyslexie bij kinderen.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Benoeming hoogleraar Groningen Klinische biopsychologie '
Lees ook