Rijks Universiteit Groningen


M.A. Faries hoogleraar Materieel onderzoek van kunstvoorwerpen

Dr. Molly Ann Faries is benoemd tot hoogleraar Materieel onderzoek van kunstvoorwerpen bij de Faculteit der Letteren. Het onderzoek van de deel- tijdhoogleraar vindt plaats binnen de COMERS/onderzoekschool Medievistiek. Zij gaat zich bezighouden met het materieel-technisch onderzoek van de Noord- en Zuid- Nederlandse schilderkunst uit de vijftiende en zestiende eeuw. Faries staat internationaal bekend als de autoriteit bij uitstek op dit terrein. Zij werkte eerder samen met Van Asperen de Boer, oud-bijzonder hoogleraar aan de Groningse universiteit. Deze bouwde een unieke expertise op. Faries was als hoogleraar verbonden aan de Indiana University, Bloom- ington (USA), waar zij twee langetermijnprojecten leidde over de geavan- ceerde techniek van infraroodreflectografie. Haar onderzoek in Groningen zal zich ook hierop richten en op de objectgerichte benadering van kunst- werken. Daardoor onderscheidt Groningen zich in Nederland en het buiten- land. In de toekomst zal de betekenis van deze techniek toenemen, want de onderzoeksresultaten worden in toenemende mate geintegreerd in de kunstge- schiedenis en bij het conserveren van kunstwerken. De aanstelling van mevrouw Faries maakt het Rijksuniversiteit Groningen mogelijk een unieke afstudeerspecialisatie te ontwikkelen.

Molly Ann Faries studeerde kunstgeschiedenis aan onder meer de University of Michigan (USA). Haar promotieonderzoek, afgerond in 1972, ging over de middeleeuwse Noord-Nederlandse schilder Jan van Scorel. Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam tussen 1966 en 1968 en in 1973 en 1974. Zij trad op als gastcurator van het Centraal Museum te Utrecht in 1975. Sinds
1985 is zij werkzaam als hoogleraar aan de School of Fine Arts, Indiana University, Bloomington (USA). Mevrouw Faries ontving regelmatig internati- onale beurzen en prijzen voor haar onderzoek en heeft talloze publicaties op haar naam staan.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Benoeming hoogleraar Materieel onderzoek van kunstvoorwerpen '
Lees ook