Universiteit Twente


99/04 4 januari 1999

Benoeming dr.ir. F.J.A.M. van Houten tot hoogleraar Ontwerptechniek

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft dr.ir. F.J.A.M. van Houten benoemd tot hoogleraar Ontwerptechniek aan de faculteit Werktuigbouwkunde. Deze nieuwe leerstoel maakt deel uit van de vakgroep Ontwerptechniek, Productietechniek en Management (OPM).

Van Houten heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd in Eindhoven en is cum laude afgestudeerd op het onderwerp "berekenen van instelgrootheden voor draaibewerkingen". In 1978 begon hij als Universitair Docent in de Productietechniek aan de UT. In 1990 volgde een benoeming als universitair Hoofd Docent op het gebied van de computertoepassingen in de productietechniek.

In 1991 promoveerde Van Houten op de resultaten van het zogenaamde PART-project. Zijn proefschrift had als titel: "PART, a computer aided process planning system". Dat systeem is later door voormalige medewerkers van de vakgroep gecommercialiseerd en wordt nu wereldwijd verkocht door de CADCAM software bedrijf Tecnomatix. PART was het eerste automatische werkvoorbereidings-systeem dat op de markt werd gebracht.

De vakgroep richtte zich daarna vooral op het grensgebied tussen werkvoorbereiding en ontwerpen. Van Houten wierp zich op computer-gesteund ontwerpen, gericht op de fabricage: "We brengen voor bedrijven de hele voorbereidingsketen in beeld: Van de offerte tot en met de productieplanning." De vakgroep kijkt tegenwoordig ook naar consumentenproducten en hun vormgeving: "Niet puur vormgeven, maar het ontwerpen als industrieel proces. Bij het verbeteren van voortbrengingsprocessen wil ik vooral kijken naar hoe je de engineering als proces kunt optimaliseren."

Eén van de aandachtsgebieden van de nieuwe hoogleraar is het onderzoeken van de invloed van spelingen en toleranties op het functioneren van mechanismen. Daarbij wordt ook naar onderhoudbaarheid en hergebruik van onderdelen gekeken. "Alles wat je weet of zou kunnen weten willen we via computersystemen van meet af aan een rol laten spelen bij het nemen van ontwerpbeslissingen. De ontwerper kan zich op die manier meer richten op de verbetering van het ontwerpproces zelf. Door zich meer met creatieve dan met routinematige zaken bezig te houden, kan hij de kwaliteit van producten verbeteren." Van Houten is ook actief is in het (inter)nationale CAD/CAM-circuit en houdt zich met name bezig met het feature-gebaseerd ontwerpen en produceren.

De nieuwe leerstoel draagt ook bij aan de vernieuwing van het onderwijs. De faculteit Werktuigbouwkunde heeft reeds enige jaren geleden projectonderwijs ingevoerd in het basiscurriculum. Studenten leren groepjes werktuigbouwkundige problemen op te lossen, producten te ontwerpen en te vervaardigen. "Learning by doing" wordt door hen als zeer positief ervaren. De faculteit biedt in het tweede en derde studiejaar twee onderwijsvarianten aan: Ontwerpen en Analyseren van Mechanische Systemen (OAMS) waarin men zich vooral bezighoudt met de fundamenten voor werktuigbouw en de nieuwe onderwijsstroom Industrieel Ontwerpen Productie en Management (IOPM) die zich richt op het ontwerpen als industrieel proces tegen de achtergrond van de realisatie. Van Houten is actief in het ontwikkelen van het IOPM curriculum. Daarnaast zet hij samen met de universiteit van Dortmund een nieuwe Europese mastersopleiding Industrieel Ontwerpen en Produceren op.

Voor meer informatie Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen: drs. Anne Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85, e-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Benoeming hoogleraar Ontwerptechniek in Twente '
Lees ook