Katholieke Universiteit Brabant

Dr. C.H. Veld benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijke financiele planning

Het Bestuur van de Stichting Bijzondere Leerstoelen KUB heeft dr. Chris Veld benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning (0.2) aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant. De leerstoel wordt financieel mogelijk gemaakt door Rabobank Nederland.

Chris Veld studeerde Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 1992 op het proefschrift 'Analysis of equity warrants as investment and finance instruments'. Hij is sinds 1988 aan de sectie 'Ondernemingsfinanciering' verbonden, waarvan sinds januari 1994 als Universitair Hoofddocent.

Hij heeft een serie publikaties op zijn naam over ondernemingsfinanciering, financiële derivaten en beleggingen. Ten behoeve van de leerstoel zal hij vanaf januari 1999 gedurende één dag in de week werkzaam zijn bij de vakgroep Fiscale Economie. Daarnaast zal hij vier dagen in de week werkzaam blijven bij de sectie Ondernemingsfinanciering van de Economische Faculteit van de KUB.


27-01-1998 KUB

Deel: ' Benoeming hoogleraar Persoonlijke financiele planning '
Lees ook