Universiteit Twente


99/02 4 januari 1999

Benoeming dr.ir. J. Meijer tot hoogleraar Toegepaste Lasertechnologie

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft dr.ir. J. Meijer benoemd tot bijzonder hoogleraar "Toegepaste Lasertechnologie" aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De heer Meijer werkt al bijna dertig jaar aan de UT en heeft zich vanaf 1989 gespecialiseerd in de lasermateriaalbewerking.

Meijer ging in 1960 werken bij Stork als gereedschapontwerper en volgde daarnaast de avond-HTS. In 1969 werd hij technisch ambtenaar aan de toenmalige TH Twente, waar hij meewerkte aan de opbouw van een laboratorium voor fijnmechanische techniek. Tegelijkertijd volgde hij een studie Werktuigbouwkunde, waar hij in 1977 afstudeerde. "Als wetenschappelijk medewerker en docent ben ik daarna vrij breed bezig geweest in de fijnmechanische techniek, productontwikkeling en metrologie. Ik heb veel tijd besteed aan het fundamenteel meten van vlakheid in het sub-micrometergebied. Ik heb software ontwikkeld om de vlakheid standaards voor de metrologie goed te kunnen meten." Op dat onderzoek is Meijer in 1989 gepromoveerd.

Daarna heeft hij zich volledig ingezet voor de
lasermateriaalbewerking: "Vanuit het niets is een heel laboratorium opgebouwd. We begonnen met een eenvoudige, van prof. Witteman gekregen, glazen CO2 laser en nu hebben we zes geavanceerde lasersystemen". De faculteit heeft ook in Friesland een laserbewerkingscentrum opgezet, gefinancierd met regionaal geld. Dit centrum in Friesland financiert de nieuwe leerstoel "Toegepaste Lasertechnologie" samen met de Stichting Universiteitsfonds. De heer Meijer werkt één dag in de week in Leeuwarden.

Meijer gaat het bestaande college Materiaalbewerking met Lasers uitbouwen in de richting van de processen lasersnijden, -lassen,
-oppervlaktebewerkingen en bewerkingssystemen. Ook werkt hij aan de opzet van een Mastersopleiding op dit gebied, samen met de universiteit in Oldenburg (Duitsland).

Zijn onderzoek richt zich met name op het laserlassen. "Het normale lassen gaat met een snelheid van pakweg 10 millimeter per seconde. Het laserlassen gaat ruim tien keer zo snel en dan is het moeilijk om met een laserbundel precies over de naad te lopen; vooral omdat die naad erg smal is. Dit vergt verregaande automatisering. Verder onderzoeken we de procescontrole, kwaliteitscontrole en de ontwikkeling van de geavanceerde machines om het lassen mogelijk te maken", vertelt de heer Meijer.

Een ander onderwerp is de laseroppervlaktebewerking; ofwel het aanbrengen van slijt- en corrosievaste lagen op metalen producten voor bijvoorbeeld de auto- en petrochemische industrie. Ander onderzoek richt zich op het verwijderen van materialen door laserbewerkingsprocessen bij korte en zeer korte pulsen. De nieuwe hoogleraar probeert bij dit alles zoveel mogelijk samen te werken met andere universiteiten en onderzoeksinstituten. Hij is voor Nederland contactpersoon in het Europees Laser Netwerk en hij is lid van het Laser Institute of America.

Voor meer informatie Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen: drs. Anne Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85, e-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Benoeming hoogleraar Toegepaste Lasertechnologie in Twente '
Lees ook