Universiteit van Utrecht


17 augustus 1999

Benoeming van hoogleraren

Prof.dr. K. Mertens is vanwege de Stichting Sanquin Bloedvoorziening per 1 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar `Farmaceutische plasma-eiwitten' aan de faculteit Farmacie. Het betreft een nieuwe leerstoel in Nederland die tot doel heeft onderzoek en onderwijs op het gebied van plasmaproducten binnen de farmacie verder te ontwikkelen.

Mertens studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit Leiden op het terrein van de Biochemie en de Haematologie. Momenteel is hij werkzaam als hoofd van de afdeling Plasma-eiwit Technologie, onderdeel van de CLB divisie van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 3550.

Laatst gewijzigd: 17 augustus, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Benoeming hoogleraren Universiteit van Utrecht '
Lees ook