Universiteit van Utrecht


23 november 1999

Benoeming van hoogleraren

Prof.dr. C.J. de Blaey is vanwege de Stichting Bevordering Wetenschapsbeoefening en Beroepsopleiding Farmacie benoemd tot bijzonder hoogleraar `Farmaceutische Patientenzorg' bij de faculteit Farmacie. Na zijn studie farmacie en promotie aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte De Blaey als post doctoraal onderzoeker aan de University of Michigan, Ann Arbor en de University of Wisconsin, Madison in de U.S.A. Daarna was hij onder meer werkzaam als gewoon hoogleraar bij de faculteit Farmacie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht op het gebied van artsenijbereidkunde, farmaceutische technologie en biofarmacie. In 1983 heeft De Blaey de overstap gemaakt naar de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie alwaar hij in 1995 tot algemeen directeur werd benoemd. In
1996 heeft De Blaey het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) opgericht waarvan hij eveneens directeur is. Daarnaast is De Blaey onder meer lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg.

Prof.dr. Eric H.J.H.M. Claassen
is benoemd tot deeltijd hoogleraar `Cellulaire immunologie, in het bijzonder de immunomodulatie' bij de faculteit Diergeneeskunde. Claassen studeerde biologie, richting medische biologie, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij in 1984 cum laude afstudeerde en in 1987 zijn doctoraat (PhD) aan de faculteit Geneeskunde behaalde. Daarna was hij onder meer werkzaam als projectleider van de afdeling Immunologie van het medisch biologisch laboratorium van TNO waar hij in 1991 werd aangesteld als hoofd van de afdeling `Immunologie en medische microbiologie'. Sinds 1994 is Claassen hoogleraar `Cellulaire immunologie' bij de vakgroep Immunologie van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij sinds 1996 directeur onderzoek van het DLO Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid. Hij is verder bestuurslid van drie KNAW erkende onderzoekscholen (WIAS, GSAH, I&I) en sinds 1992 als visiting professor aan de immunologie opleidingen van Instituut Pasteur aan de Université Paris VI, VII et XI verbonden.

Prof.dr. J.I. Dijkhuis
is benoemd tot gewoon hoogleraar ‘Experimentele natuurkunde van de gecondenseerde materie’ bij de faculteit Natuur- en Sterrenkunde. Na zijn studie natuurkunde promoveerde hij in 1979 op de dissertatie ‘Multiple Interruption of optically generated acoustic phonons in ruby’ bij de faculteit Natuurkunde in Utrecht. Zowel zijn studie als zijn promotie werden met cum laude onderscheiden. Na een korte periode in het bedrijfsleven, was Dijkhuis vanaf 1981 was Dijkhuis werkzaam als wetenschappelijk medewerker van de vakgroep natuurkunde en scheikunde van de vaste stof en werd hij in
1986 werd aangesteld als universitair hoofddocent van de vakgroep gecondenseerde materie. Sinds 1 april 1992 is Dijkhuis bijzonder hoogleraar ‘Laseroptica van halfgeleiders’ bij de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van het Debeye Instituut. Zijn onderzoeksprogramma van de komende jaren zal zich richten op fundamentale eigenschappen van nanomaterialen.

Prof.dr. J.P.M. Groenewegen
is vanwege het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Frankrijkstudies: vergelijking van de economische stelsels van Frankrijk en Nederland’ bij de faculteit Letteren. Groenewegen studeerde economie aan de Economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1975 met genoegen afstudeerde. In 1979 kwam hij bij de vakgroep Economische Organisatievormen in Rotterdam terecht waar hij momenteel werkzaam is als universitair hoofddocent. Vanaf 1998 is Groenewegen verbonden aan het centrum Frankrijkstudies van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is Groenewegen in 1996 ‘president’ geweest van de Amerikaanse " Association for evolutionary economics" (AFEE) en sinds
1997 ‘general secretary’ van de "Europian association for evolutionary political economics" (EAEPE). In januari 1999 is hij benoemd tot opleidingsdirecteur economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 7567

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Benoeming hoogleraren Universiteit van Utrecht '
Lees ook