Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Benoeming korpschef Limburg-Zuid

12 juli 2002

Met ingang van 1 september 2002 is de heer W.J.M. Velings benoemd tot korpschef van het regionale politiekorps Limburg-Zuid. Hij volgt daarin de heer H. Mostert op.

---

De heer Velings (55 jaar) is sinds 1998 adjunct-korpschef van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid. Daarvoor was hij onder meer chef van het district Stad Nijmegen, waarnemend korpschef van de gemeentepolitie Nijmegen en korpschef van het toenmalige politiekorps Tiel.

De benoeming van de heer Velings vindt plaats in het kader van het landelijk management-developmentbeleid politie.

---

Deel: ' Benoeming korpschef Limburg-Zuid '
Lees ook