Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming korpschef politieregio Noord-Holland Noord Een persbericht bij het onderwerp Politie.

24 maart 2000
Met ingang van 1 april 2000 is mevrouw A.J. Brink-Grootoonk benoemd tot korpschef van de politieregio Noord-Holland Noord. Zij volgt als korpschef de heer A. Spel op die gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke ouderen regeling.
Anja Brink (39 jaar) is sinds 1 oktober 1997 plaatsvervangend korpschef in de politieregio Twente. Van 1 september 1996 tot 1 oktober 1997 was zij directeur van het basiskantoor Cadans Uitvoeringsinstelling te Zwolle en in Apeldoorn. Daarvoor was zij onder meer regionaal directeur bij de Arbeidsvoorziening Twente, directeur voorzieningen bij de Arbeidsvoorziening Twente en districtshoofd van de Industriebond FNV in Overijssel en Flevoland.
De benoeming van mevrouw Brink vindt plaats in het kader van het management-developmentbeleid politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel: ' Benoeming korpschef politieregio Noord-Holland Noord '
Lees ook