Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming korpschef politieregio Zeeland

3 augustus 1999
Met ingang van 1 september 1999 is de heer drs M.A.P. Dierckx benoemd als korpschef van de politieregio Zeeland. Hij volgt als korpschef de heer A.A. Smeels op die per 1 september 1999 is benoemd tot Hoofd van de Inspectie Politie.
De heer Dierckx is sinds juni 1995 korpschef van de politieregio Zaanstreek-Waterland.

Deel: ' Benoeming korpschef politieregio Zeeland '
Lees ook