Gemeente Waalwijk

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat op vrijdag 7 februari 2003 Delsman, J.M. (Jos) (m), Leo Fallstraat 11 Waalwijk benoemd verklaard is tot lid van de raad van de gemeente Waalwijk. De vacature is ontstaan door het ontslag nemen van Baggerman, C.M.W. (Elly), Hoogeinde 14, Waalwijk. Het besluit ligt ter inzage bij de afd. Burgerzaken/Verkiezingen op het gemeentehuis in Waalwijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming lid gemeenteraad Waalwijk '
Lees ook