Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Persbericht ministerraad
24 mei 2002

Benoeming lid raad van state

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. H. Borstlap (55) voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van State.

De heer Borstlap is momenteel directeur-generaal Strategie & Arbeidsmarkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was hij directeur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1983 tot 1990 was de heer Borstlap werkzaam als raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-President.

RVD, 24.05.2002Deel: ' Benoeming lid raad van state '
Lees ook