Gemeente Bergh

Benoeming lid van de gemeenteraad
28-06-2002

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bergh, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend, dat zijn besluit van 27 juni 2002 waarbij Hilferink-Haak, D.S. (Diane) te 's-Heerenberg is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Bergh.

Plaats: 's-Heerenberg
Datum : 27 juni 2002
De voorzitter voornoemd,
mw. drs. M. Appel-de Waart

Deel: ' Benoeming lid van de gemeenteraad Bergh '
Lees ook