Gemeente Geldermalsen

Benoeming lid van de gemeenteraad - bekendmaking volgens artikel W7 Kieswet

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Geldermalsen maakt bekend dat hij heeft besloten de heer S.C. van Werkhooven, wonende Haagdoornstraat 6 te Geldermalsen, te benoemen tot lid van de gemeenteraad. Dit vanwege het ontslag als lid van de raad van de heer R. Zondag.

Voornoemd benoemingsbesluit ligt tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij de balie Burgerzaken.

Geldermalsen, 25 januari 2000
De burgemeester voornoemd,
Mr S.W. van Schaijck

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming lid van de gemeenteraad Geldermalsen '
Lees ook