Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
28 juni 2002

BENOEMING LID VAN DE RAAD VOOR DE FINANCIËLE VERHOUDINGEN

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om prof. dr. C.A. (Flip) de Kam voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad voor de financiële verhoudingen.

De heer De Kam (55) is hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De benoeming gaat in op 1 juli 2002.

RVD, 28.06.2002Deel: ' Benoeming lid van de raad voor de financiele verhoudingen - 736 '
Lees ook