Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MinBZK.nl

Benoeming lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur

28 juni 2002

De heer Muller (1965) is hoogleraar Conflictbeslechting bij het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en directielid van de Nederlandse Politie Academie.

De benoeming gaat in op 1 juli 2002.

---

Deel: ' Benoeming lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur '
Lees ook