MinisterraadRVD/HD

MINISTERRAAD: Benoeming lid Raad voor het Openbaar Bestuur....

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Persbericht ministerraad
28 juni 2002

BENOEMING LID VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

De heer Muller (1965) is hoogleraar Conflictbeslechting bij het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en directielid van de Nederlandse Politie Academie.

De benoeming gaat in op 1 juli 2002.

RVD, 28.06.2002

28 jun 02 14:20

Deel: ' Benoeming lid van de raad voor het openbaar bestuur '
Lees ook