Hogeschool van Amsterdam

Benoeming F.R.M. Meester tot directeur van de Pabo Almere

(CvB 27/6/2001)

Met genoegen delen wij u mede dat met ingang van 1 augustus aanstaande mevrouw F.R.M. Meester (Francis) is benoemd tot directeur van de Pabo Almere. Sinds april 2001 is zij daar al werkzaam als projectleider om de start van de Pabo Almere in september mogelijk te maken. De Pabo Almere is ontstaan door samenwerking van de gemeente Almere, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Holland en de Ipabo Amsterdam/Alkmaar.

Francis Meester had de afgelopen jaren de leiding van de Pabo te Rotterdam (Ichthus Hogeschool). Tevens heeft zij deel uitgemaakt van het management van de lerarenopleidingen bij de Hogeschool Holland en was zij werkzaam als wiskunde-didactiek-docente. Daarvoor was zij schoolleider in het voortgezet onderwijs.

Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

G.T.C. Bonhof

Terug naar het inhoudsoverzicht
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming Meester tot directeur Pabo Almere '
Lees ook