Senter

24 Sep 2001.

Benoeming nieuw directielid Senter

De heer ir. W.J. Zwalve is benoemd tot plaatsvervangend directeur van Senter. Op 1 oktober a.s. treedt Zwalve toe tot de directie van Senter, naast algemeen directeur de heer drs. H.F.G. Geijzers.

Zwalve maakt reeds deel uit van het Managementteam van Senter als Groepsmanager Internationaal (de tak van Senter die zich bezighoudt met de uitvoering van beleid op het gebied van export en internationale samenwerking). Deze functie zal hij naast zijn nieuwe functie blijven vervullen. Als directielid volgt Zwalve de heer drs. G. Heutink op. Heutink wordt per 1 oktober adviseur van de directie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming nieuw directielid Senter '
Lees ook