Ministerie van Binnenlandse Zaken


Benoeming hoofd Kabinetszaken

15 februari 1999
Met ingang van 1 maart 1999 is de heer mr.drs. A.J. Vos benoemd tot hoofd van de afdeling Kabinetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De heer Vos is sinds 1979 werkzaam bij het ministerie in verschillende functies. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Coördinatie Bestuursbeleid. Daarvoor was hij onder andere hoofd van de afdeling Formatiezaken en plv. Ambtelijk Opdrachtgever van het GBA-project.
De heer Vos volgt de heer drs. R. Klunder op die benoemd is tot Centrale Management Development Functionaris. In die functie zal hij zich in het bijzonder gaan bezighouden met de verdere ontwikkeling van het personele mobiliteitsbeleid van het ministerie van BZK.

Deel: ' Benoeming nieuw hoofd Kabinetszaken '
Lees ook