RVD/DV

MINISTERRAAD: BENOEMING DIRECTEUR-GENERAAL BIJ JUSTITIE.......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
11 februari 2000

MW DRS E.J. MULOCK HOUWER NIEUWE DIRECTEUR-GENERAAL OP HET MINISTERIE

VAN JUSTITIE

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Korthals van Justitie om mw drs. E.J. Mulock Houwer voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid op het ministerie van Justitie. De benoeming gaat per 1 mei in.
Mevrouw Mulock Houwer is thans directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Mevrouw Mulock Houwer begon haar bestuurlijke loopbaan in 1977 als secretaris, tevens hoofd van het bureau, van de Emancipatiecommissie. In 1979 volgde haar benoeming als directeur Coördinatie Emancipatiebeleid. In 1987 werd zij benoemd tot hoofd van de staf van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies. In 1988 volgde haar benoeming als hoofddirecteur Sociale Verzekeringen van het ministerie van SZW. In 1990 werd zij benoemd tot plv. directeur-generaal Welzijn van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Vanaf 1991 tot heden vervult zij de functie van directeur-generaal op het ministerie van SZW.
Mevrouw Mulock Houwer was als directeur-generaal eerst belast met de portefeuille Arbeidsomstandigheden, vervolgens de portefeuille Sociale Zekerheid en de laatste vijf jaar Arbeidsmarkt- en Bijstandsbeleid, Toezicht en Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden.

RVD, 11.02.2000

11 feb 00 14:17

Deel: ' Benoeming nieuwe directeur-generaal bij Justitie '
Lees ook