Gemeente Den Haag


19 januari 1999

Benoeming directeur Volksgezondheid

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de heer A.A.H.M. van Dijk met ingang van 1 mei 1999 benoemd tot directeur Volksgezondheid binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Het gemeentebestuur wil de komende jaren met nieuw elan invulling geven aan zijn taak om de volksgezondheid te bewaken en te bevorderen. Met het aantrekken van een directeur Volksgezondheid versterkt het gemeentebestuur de uitstraling en positie van de Haagse GGD. De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het Haagse volksgezondheidbeleid waaronder de bestrijding van infectieziekten, ambulancezorg, jeugdgezondheidszorg, medische keuringen, rampenbestrijding en gezondheidsvoorlichting.

De heer Van Dijk (45) heeft na een studie geneeskunde en de huisartsenberoepsopleiding diverse (management)functies vervuld in de gezondheidszorg. Momenteel is hij werkzaam als directeur van de GGD Midden-Holland en Ambulancedienst Midden-Holland in Gouda.

Hij wordt aangesteld in vaste dienst, de benoeming in functie geldt voor een periode van vijf jaar. De ondernemingsraad van de dienst OCW stemt in met de benoeming.

Deel: ' Benoeming nieuwe directeur Volksgezondheid gemeente Den Haag '
Lees ook