Provincie Groningen


Groningen, 21 januari 1999, Persbericht nr. 7

Beëdiging de heer Welten tot korpschef Groningen

Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 januari 1999 de heer B.J.A.M. Welten (1955) benoemd tot korpschef bij de politieregio Groningen.

De heer B.J.A.M. Welten volgt in de functie van korpschef de heer J.L. Brand op. De heer B.J.A.M. Welten was voorheen projectcoördinator (Bedrijfsvoering en Bedrijfsprocessen) bij de politieregio Amsterdam-Amstelland.

Op maandag 18 januari a.s. zal de heer Welten in zijn functie als korpschef Groningen worden beëdigd door de Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, de heer J.G.M. Alders.Noot aan de pers:

De beëdiging zal plaatsvinden op maandag 18 januari om 18.00 uur in de GS kamer van het provinciehuis,. Martinikerkhof 12 te Groningen.

Voor de fotograferende en filmende pers is er gelegenheid om opnames te maken van deze beëdiging. U bent op bovengenoemde tijd en plaats welkom.

Voor meer inhoudelijke informatie over de installatie van de heer B. Welten kunt u contact opnemen met Lucel Bont, afdeling Voorlichting van de Regiopolitie, 050 - 5995011.

Deel: ' Benoeming nieuwe korpschef Groningen '
Lees ook