Ministerie van Binnenlandse Zaken


Nieuwe leden Kiesraad

27 januari 1999
Mr. C. Borman is met ingang van 1 januari 1999 benoemd tot lid van de Kiesraad. Hij volgt mr. J.H. Boone op, aan wie met ingang van die datum op eigen verzoek eervol ontslag is verleend als lid van de Kiesraad. De heer Borman was tot 1 januari 1999 secretaris van de Kiesraad.
Mw. mr. drs. A.G. van Dijk is met ingang van 1 januari 1999 benoemd tot secretaris van de Kiesraad. Met ingang van 1 oktober 1998 is benoemd tot adjunct-secretaris van de Kiesraad de heer mr. G.J. Boon.
De Kiesraad is het adviescollege dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over uitvoeringstechnische aangelegenheden die de verkiezingen of het kiesrecht betreffen. Tevens treedt de Kiesraad op als centraal stembureau bij de verkiezingen van de leden van de Eerste en de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming nieuwe leden Kiesraad '
Lees ook