expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: BENOEMING NIEUWE PROCUREUR-GENERAAL.............

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
8 oktober 1999

BENOEMING NIEUWE PROCUREUR-GENERAAL

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Korthals van Justitie om mr. J.A. Hulsenbek voor te dragen tot lid van het College van Procureurs-Generaal.
mr. J.A. Hulsenbek (57) treedt op 1 januari 2000 aan. Hij volgt mr. C.R.L.R.M. Ficq op die raadsheer wordt in het gerechtshof te Den Bosch. Mr. J.A. Hulsenbek is inmiddels aangewezen als waarnemend Procureur-Generaal.

Mr. J.A. Hulsenbek werd in 1980 plaatsvervangend officier van justitie bij het arrondissementsparket in Zutphen. In 1985 volgde zijn benoeming tot officier van justitie eerste klasse. Van 1987 tot 1992 was hij advocaat-generaal bij het ressortsparket te Arnhem. Vervolgens werd hij bij hetzelfde ressortsparket in 1994 benoemd tot plaatsvervangend procureur-generaal. Sedert 1 juli 1995 bekleedt hij het ambt van hoofdofficier van Justitie te Zwolle.

RVD, 08.10.1999

08 okt 99 16:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming nieuwe Procureur-Generaal '
Lees ook