CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer : 15
Datum : 25 augustus 1999
Inlichtingen bij: Jacqueline Timmerhuis, tel. 070-3383477, of bij: Dick Morks, tel. 070-3383410.

Benoeming onderdirecteur Centraal Planbureau
Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft dr. J.A. Vijlbrief vandaag tot onderdirecteur van het Centraal Planbureau benoemd. Hij volgt in die functie drs. P.J.C.M. van den Berg op, die per 1 augustus is benoemd tot directeur van de Inspectie Rijksfinanciën, tevens plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksbegroting bij het Ministerie van Financiën.

Hans Vijlbrief (36 jaar) is sinds 1992 verbonden aan de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken. Zijn laatste functie bij die directie was plaatsvervangend directeur en tevens hoofd van de afdeling Algemeen Economisch en Arbeidsmarktbeleid.

Vijlbrief heeft algemene economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarna heeft hij aan dezelfde universiteit gewerkt als assistent-in-opleiding. Hij is in 1992 gepromoveerd op een proefschrift dat als onderwerp de effecten van
werkloosheidsuitkeringen op het functioneren van de arbeidsmarkt heeft. In de periode bij het Ministerie van Economische Zaken is Vijlbrief o.a. actief geweest op de terreinen van de (internationale) conjunctuur, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid en benchmarking van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.

Deel: ' Benoeming onderdirecteur Centraal Planbureau '
Lees ook