Ministerie van Buitenlandse Zaken


https://www.minbuza.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 6 maart 2003

Benoeming nieuwe ambassadeur Mensenrechten /
drs. Piet de Klerk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mee dat drs. P (Piet) de Klerk is benoemd tot ambassadeur Mensenrechten. Hij volgt mevr. Renée Jones-Bos MA op, die is benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken.

De Klerk (geb. 1950) is momenteel werkzaam als
directeur van het Office of External Relations and Policy Coordination bij de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) te Wenen.

De Mensenrechtenambassadeur houdt zich onder meer bezig met de integratie van mensenrechten in alle onderdelen van het buitenland- en OS-beleid. Verder draagt hij het mensenrechtenbeleid uit in de Nederlandse samenleving.

De heer De Klerk (1950) heeft wiskunde, natuurkunde en filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is vanaf 1980 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer op de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN in Wenen en de
Nederlandse Ambassade in Bonn.

///NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer
gegevens:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE)
Directie Voorlichting en Communicatie
tel. 070-348 54 17, gsm 06 -51 28 96 56
(Floris van Hövell)


----

06 mrt 03 11:37

Deel: ' Benoeming Piet de Klerk als nieuwe ambassadeur Mensenrechten '
Lees ook