Ministerie van Binnenlandse Zaken


Benoeming projectdirecteur EK2000

Met ingang van 1 februari is mr. W.E.H. Sloots benoemd tot projectdirecteur EK2000 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Sloots is sinds 1994 werkzaam bij dit ministerie. Eerst als projectleider voor de herziening van het adviesstelsel en de laatste drie jaar als projectleider grotestedenbeleid. Van 1984 tot 1993 was hij in verschillende functies werkzaam bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Het ministerie van BZK coördineert de activiteiten van de verschillende ministeries bij het door Nederland en België te organiseren Europese voetbalkampioenschap in 2000. Daarnaast is BZK verantwoordelijk voor de organisatie van de te nemen veiligheidsmaatregelen tijdens het EK2000.

Deel: ' Benoeming projectdirecteur EK2000 '
Lees ook