Ingezonden persbericht


Soesterberg, 13 februari 2003

Betreft: Benoeming Raad van Commissarissen

www.dokterdokter.nl
Dokterdokter.nl is het best bezochte gezondheidsportaal van Nederland. De afgelopen anderhalf jaar hebben bijna 1.5 miljoen Nederlanders gebruik gemaakt van de diensten van dokterdokter.nl. Het zorgvernieuwinginitiatief dokterdokter.nl richt zich met name op de ondersteuning van de medische professional en op de samenwerking met zorgverzekeraars, Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven. De consument wordt door dokterdokter.nl op een onafhankelijke en deskundige wijze geïnformeerd over veel voorkomende onderwerpen op het gebied van gezondheid.

De activiteiten van dokterdokter.nl sluiten goed aan op de ontwikkeling richting een vraaggestuurde zorgsector. Door integratie van dit internetportaal in het traditionele zorgproces wordt de zorgconsumptie geoptimaliseerd en kunnen in de zorgsector tevens kostenbesparingen worden gerealiseerd. In juni 2002 heeft dokterdokter.nl als eerste in Europa het QMIC®-certificaat ontvangen, een -op verzoek van het Ministerie van VWS- door TNO ontwikkeld kwaliteitskeurmerk voor de verstrekking van medische informatie en op begeleidend gerichte communicatie via het internet.

Benoeming Raad van Commissarissen
Met het op oog op de verdere uitbouw van de activiteiten heeft dokterdokter.nl de volgende commissarissen benoemd:
- Hans de Boer (vz RvC); voorzitter Koninklijke Vereniging MKB Nederland
- Niek de Jong; voorzitter Arcares

- Robin Linschoten; Kroonlid van de S.E.R.

Deel: ' Benoeming Raad van Commissarissen Dokterdokter.nl '
Lees ook