RVD/DV

MINISTERRAAD: Benoeming Raad van State (mw. Hammerstein)......

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
10 maart 2000

BENOEMING RAAD VAN STATE

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om mevrouw mr W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd per 1 september 2000 voor te dragen ter benoeming voor een periode van vijf jaar tot staatsraad in buitengewone dienst met een drievijfde deeltaak.

Mevrouw Hammerstein (56 jaar) is sinds 1994 staatsraad. Van 1990 tot 1993 was zij raadsheer-plaatsvervanger in Den Bosch. Van 1985 tot 1993 was mevrouw Hammerstein rechter-plaatsvervanger in Arnhem.

RVD, 10.03.2000

10 mrt 00 16:05

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming Raad van State mw. Hammerstein '
Lees ook