Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benoeming Raad van State

5 november 1999
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om prof.dr. J.J.C. Voorhoeve voor te dragen voor benoeming tot staatsraad. De benoeming gaat in op 1 december 1999.
De heer Voorhoeve (54 jaar) was van 1994 tot 1998 minister van Defensie en van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Sinds 1998 is hij lid van de Tweede Kamer. Van 1991 tot 1994 was de heer Voorhoeve directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Bestrekkingen Clingendael. Hij was voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer van 1986 tot 1990. Sinds 1990 is Voorhoeve hoogleraar in het bestuur van internationale organisaties aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Deel: ' Benoeming Raad van State '
Lees ook