Gemeente Zwijndrecht

Benoeming raadslid en burgerraadsleden

In de raadsvergadering van donderdag 25 april is Dhr. H. Hartmeijer beëdigd als raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hartmeijer neemt de plaats in van mevr. R.C Kortman-Fabian. Dhr. Hartmeijer is benoemd tot lid van de raadscommissie Wonen en Bouwen en Gemeentewerken, de Drechtoevercommissie en tot plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Netwerk.

Tijdens dezelfde vergadering zijn als burgerraadsleden benoemd:


*

Dhr. B. Batenburg, wonend te Heerjansdam, door de fractie van de PvdA tot burgerraadslid van de raadscommissie Wonen en Bouwen en Gemeentewerken.
*

Mevr. Mr A.H.D. Hoekstra- van der Poort, wonende te Zwijndrecht, door de fractie van de VVD tot burgerraadslid van de raadscommissie Wonen en Bouwen en Gemeentewerken.

*

Mevr. H.A.L. van Nugteren, wonende te Zwijndrecht, door de fractie van Groen Links tot burgerraadslid van de raadscommissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs.

Deel: ' Benoeming raadslid en burgerraadsleden Zwijndrecht '
Lees ook