Hogeschool van Amsterdam

Benoeming Emilie Randoe tot directeur van het instituut i.o. Interactieve Media

(CvB 27/6/2001)

Met plezier delen wij u mee dat met ingang van 1 september aanstaande mevrouw Emilie Randoe is benoemd tot directeur van het instituut i.o. Interactieve Media. De opleiding Interactieve Media begint formeel in september 2002 en zal het komende jaar gefaseerd starten.

Emilie Randoe (38) heeft diverse journalistieke functies bekleed. Zij is tot op heden lid van het Management team en hoofd van de programmalijn Creative Learning bij de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media.

In deze functie gaf zij leiding aan het onderzoek naar experimentele leeromgevingen èn ontwikkelde zij prototypes. Daarnaast was zij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van workshops en masterclasses over de rol van ICT in het onderwijs van de toekomst.

Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Namens het college van bestuur, Ron Bormans

Terug naar het inhoudsoverzicht
---

Deel: ' Benoeming Randoe tot directeur instituut Interactieve Media '
Lees ook