Persbericht van het ministerie van LNV, 20 januari 1999

Benoeming sleutelfunctionarissen bij RVV

De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees begint dit jaar met het terugbrengen van het aantal decentrale RVV-kringen van negen naar vijf; dit om de efficiëntie en de aansturing van de organisatie te verbeteren.
In het kader van deze herstructurering, zijn vandaag de namen bekend gemaakt van de deels nieuwe sleutelfunctionarissen: regiodirecteuren, plaatsvervangend regiodirecteuren en afdelingshoofden van de Centrale Directie van de RVV te Voorburg.

De RVV heeft het voornemen binnen enkele maanden de verantwoordelijkheden over te dragen aan de nieuwe sleutelfunctionarissen. De huidige kringdirecteuren en afdelingshoofden blijven tot nader bericht operationeel verantwoordelijk.

De volgende personen zijn benoemd:

Directie Zuid (Noord-Brabant en Limburg) Regiodirecteur: dhr. Jan L.M. Hambeukers RA Plaatsvervangend regiodirecteur: dhr. drs. Jan P.J. Peelen

Directie Oost (Gelderland en Flevoland)
Regiodirecteur: dhr. drs. Johan Haverkort Plaatsvervangend regiodirecteur: dhr. Pieter J. Blonk

Directie Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) Regiodirecteur: vacant
Plaatsvervangend regiodirecteur: dhr. drs. Jan Willem Dijkman

Directie Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland) Regiodirecteur: dhr. drs. Gerrit J.A. de Wilde Plaatsvervangend regiodirecteur: dhr. ir. Wim Huiskamp

Directie Noordwest (Noord-Holland en Utrecht) Regiodirecteur: dhr. ir. John M.M. Tetteroo Plaatsvervangend regiodirecteur: dhr. dr. Jan M. de Kruijf

Afdelingshoofden RVV Centrale Directie (Voorburg) Afdeling Keuringen: dhr. drs. Aad van Sprang Afdeling Kwaliteitsmanagement: dhr. drs. John Borgmeier Afdeling Dierziekten: dhr. drs. Peter van der Wal Afdeling Instructies: dhr. drs. Jules Rojer Afdeling Facilitaire Aangelegenheden: dhr. Peter T. van den Langenberg Afdeling Financiële Zaken a.i.: dhr. drs. John W. Tabbers Afdeling Personeel & Organisatie a.i.: mevr. drs. A. Pijpers Afdeling Informatievoorziening & Automatisering a.i.: dhr. mr. ir Ben P.J. Akkerboom

Eerder is mevrouw mr. M. Dubois reeds benoemd tot afdelingshoofd Juridische Zaken.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending: https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Benoeming sleutelfunctionarissen bij RVV '
Lees ook