Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
21 februari 2003

Benoeming staatsraad in buitengewone dienst

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om mevrouw mr. C.H.M. (Conny) van Altena voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst. Mevrouw Van Altena (45) heeft sinds 1990 diverse functies bekleed bij de rechtbank te Haarlem en is momenteel raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam. De benoeming gaat in op 1 juli 2003. RVD, 21.02.2003Deel: ' Benoeming staatsraad in buitengewone dienst '
Lees ook