Novem


07-Jul

Benoeming Themamanager Duurzame Energie

De heer drs. R.W. Boerée is per 1 juli 1999 benoemd tot manager Duurzame Energievoorziening bij Novem.

De heer Boerée volgt ir. P.A.M. van Luyt op, die deze functie tijdelijk vervulde (de heer Van Luyt is hoofd van de stafafdeling Internationale Zaken).
Voorheen was de heer Boerée directeur van CEA, Communicatie- en Adviesbureau over Energie en Milieu.

Bron: Novem

Deel: ' Benoeming themamanager Duurzame Energie Novem '
Lees ook