Universiteit van Amsterdam


Personalia

Mw. dr. E. Gans (1951) is per 1 september 2002 benoemd tot bijzonder hoogleraar Hedendaags jodendom, zijn geschiedenis en zijn cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is aan de universiteit gevestigd vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Joodse Studiën, die achtereenvolgens werd bekleed door mw. dr. R.K. Fuks-Mansveld (1989-1996) en dr. W.J. van Bekkum (1996-2001).

Evelien Gans deed na haar opleiding Moderne geschiedenis aan de UvA als assistent-in-opleiding onderzoek aan de UvA naar de veranderende identiteit van joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland in de twintigste eeuw. Ze promoveerde in 1999 aan de UvA op het proefschrift De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland. Daarna werd ze wetenschappelijk onderzoekster, aanvankelijk in dienst van de Stichting Onderzoek Terugkeer Opvang (SOTO), vanaf 2000 bij het NIOD. Bij de SOTO deed ze onderzoek naar 'antisemitische stereotypen in bevrijd Nederland'. Haar onderzoek bij het NIOD moet uitmonden in een boek met als voorlopige titel: Vader en zoon: Jaap (1912-1993) en Ischa (1943-1995) Meijer. Een dubbelportret van twee creatieve en non-conformistische Nederlandse joden. Als hoogleraar aan de UvA zal Evelien Gans een dag in de week hoorcolleges geven, werkcolleges begeleiden en contractonderwijs verzorgen voor een breder publiek.

Deel: ' Benoeming tot bijzonder hoogleraar in Amsterdam '
Lees ook