Universiteit Twente


99/33 25 maart 1999

Benoemingen dr. H.G. Bijker en

dr. H.J. Schneider tot hoogleraren

in de gezondheidszorg

Met ingang van 1 maart jongstleden zijn bij de faculteit Technologie & Management twee hoogleraren benoemd. Dr. H.G. Bijker is benoemd tot hoogleraar Verandermanagement in de Gezondheidszorg. Dr. H.J. Schneider is benoemd tot hoogleraar Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg. Met deze benoemingen geeft de Universiteit Twente verder vorm aan de nieuwe studiestroom Geneeskunde en Management.

De heer Bijker (55) is, naast zijn deeltijd dienstverband bij de Universiteit Twente, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente. Daarvoor bekleedde hij diverse directeursfuncties, bij o.a. een verpleeghuis voor psycho-geriatrie en een tweetal psychiatrische ziekenhuizen. In 1994 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift getiteld De doelmatigheid en effectiviteit van het spreidingsbeleid inzake de klinisch psychiatrische voorzieningen m.b.t. de WZV.

Het onderzoek dat de heer Bijker gaat doen richt zich mede op het ziekenhuis van de toekomst. "Iedereen heeft het over dat ziekenhuis van de toekomst, maar eigenlijk heeft niemand daarvoor een goed concept voorhanden," aldus de heer Bijker. "Door met collega's te discussiëren aan de hand van thema's en stellingen willen wij dat concept geleidelijk gaan ontwikkelen". Het onderwijs dat de heer Bijker gaat geven, betreft vooral veranderingsmanagement binnen de zorginstelling. "Patiënten worden mondiger, zorgsystemen veranderen, de technologie binnen de gezondheidszorg, de wet- en regelgeving, enz. Dat vergt wel wat van de zorgmanager van de toekomst. Daar wil ik iets van overbrengen op de studenten. De combinatie met mijn baan als voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente komt daarbij goed van pas."

De heer Schneider (53) promoveerde in 1975 aan de Universiteit van Groningen. Hij is gespecialiseerd in de sociale geneeskunde, algemene gezondheidszorg. Hij werkte van 1972 tot 1977 in Ethiopië en India.

Tussen 1977 en 1982 was de heer Schneider adjunct-directeur van het GGD in Rotterdam. Van 1982 tot 1996 was hij ziekenhuisdirecteur o.a. in Enschede, een functie waarin hij heeft samengewerkt met de Universiteit Twente.

Naast zijn huidige dienstverband bij de Universiteit Twente is de heer Schneider sinds 1996 Directeur-Generaal van de Volksgezondheid.

De benoeming van de heer Schneider betreft een dubbelbenoeming bij de faculteit Technologie & Management en de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappij-wetenschappen. De leerstoel Maatschappij en Strategie in de Gezondheidszorg zal er toe bijdragen dat de synergie van de verschillende onderzoeks- en onderwijsactiviteiten wordt verhoogd. In zijn colleges zal de heer Schneider zijn kennis en visie op dit gebied overdragen aan de studenten. Het onderzoek waarbij hij betrokken is betreft - evenals de heer Bijker - het ziekenhuis van de toekomst.

Geneeskunde en Management is een nieuwe studiestroom binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde. Deze stroom leidt studenten op tot nieuwe managers in de gezondheidszorg. Geneeskunde en Management is in september 1998 van start gegaan met ruim 30 studenten. De Universiteit Twente versterkt de activiteiten op het gebied van gezondheidswetenschappen met het doel om, naast de technische en maatschappijwetenschappen, een volledige derde kern te realiseren.

Contactpersoon Voorlichting & Externe Betrekkingen: Wendy de Koning, telefoon (053) 489 4363, e-mail: W.deKoning@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Benoeming twee nieuwe hoogleraren gezondheidszorg van UT '
Lees ook