Provincie Friesland

Benoeming van drs. M.P. Cohen tot adjunct-griffier

Het college heeft de
heer drs. Martin Cohen per 1 juli 2002 benoemd tot adjunct-griffier van provincie Fryslân. De heer Cohen heeft ruime leidinggevende ervaring binnen overheidsorganisaties. In zijn vorige functie was hij adjunct-secretaris en directeur Bestuurszaken van de gemeente Lelystad. Daarvoor was hij hoofd Algemene Zaken bij dezelfde gemeente. In de vernieuwde organisatie van de provincie vormt de adjunct-griffier samen met de de griffier de directie. Bij de invoering van de nieuwe organisatie heeft de adjunct-griffier een belangrijke rol als verandermanager. Naar gelang de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de directie zal de adjunct-griffier leiding geven aan sectorhoofden, de concerncontroller en medewerkers van de concernstaf.
3 july 2002
Laatste wijziging: 02-07-2002 , Sigrid Keimpema.

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming van drs. M.P. Cohen tot adjunct-griffier Friesland '




Lees ook