benoeming verwacht van kardinaal Jo Gijssen

De verwachting is dat de oud-bisschop van Roermond Jo Gijssen in juni door de paus tot kardinaal wordt benoemd. Dan herdenkt IJsland, waar Gijssen de enige bisschop is, als een van de eerste Europese 'staten’ duizend jaar christianisering, wat nog wel bij wet is geschied.

De benoeming zou een erkenning betekenen voor de r.k. IJslanders en een kroon op hun millenniumfeest.

Overigens houden ook katholiek Hongarije en Polen dit jaar millenniumfeesten.

Tevens betekent het voor de in Nederland verguisde Gijssen een finale rehabilitatie. Het enfant terrible binnen de Nederlandse bisschoppencollege uit de jaren eind zeventig/tachtig maakte zichzelf onmogelijk door zijn eigengereid standpunt omtrent de erkenning van katholieke scholen, een eigen missiecollecte en de besloten priesteropleiding oude stijl binnen het seminarie Rolduc.

Prof.dr.Antoine Jacobs hoogleraar aan de KUB in Tilburg en Bosch’ raadslid van de Stadspartij Knillis die vanavond (23-2-2000) voor de heemkundekring De Boschboon een lezing hield over 'De wereld in het jaar 1000' acht de benoeming niet onwaarschijnlijk.

paul kriele, 23 februari 2000. tetefoon 073-6910020 e-mail paulkriele@planet.nl

Deel: ' Benoeming verwacht van kardinaal Jo Gijssen '
Lees ook