expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: benoeming 4 leden raad openbaar ...

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad

19 maart 1999

BENOEMING VIER LEDEN RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de volgende vier personen voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur:

* mw. prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc (hoogleraar bestuurskunde Katholieke Universiteit Nijmegen)
* dhr. drs. P.J. Langenberg (voormalig lid Tweede Kamer/ voormalig deelgemeentebestuurder in Amsterdam)
* dhr. drs. P.A. Lankhorst (voormalig wethouder in Leiden)
* mw. A.G.M. van de Vondervoort (oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken)

De benoeming gaat in op 1 maart 1999 voor een periode van vier jaar.

RVD, 19.03.1999


19 mrt 99 20:06

Deel: ' Benoeming vier leden Raad voor het Openbaar Bestuur '
Lees ook