Erasmus Universiteit Rotterdam


01/21/99

Benoemingen aan de Erasmus Universiteit

Mw. prof.dr. C.E. von Benda-Bekmann-Drooglever Fortuijn bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie

Mw. prof.dr. C.E. von Benda-Bekmann-Drooglever Fortuijn is vanwege de Vereniging Trustfonds EUR benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Cornelia Elisabeth von Benda-Bekmann-Drooglever Fortuijn, geboren in 1946 te ’s Gravenhage, studeerde in 1972 af in Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Halverwege de jaren zeventig deed ze veldwerk in West-Sumatra ten behoeve van het onderzoek naar conflictbehandeling door overheidsrechtbanken en op dorpsniveau. In 1984 promoveerde ze aan de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarna ze veldwerk ging doen ten behoeve van het onderzoek ‘Recht en Sociale Zekerheid op Islamitisch Ambon’. Later deed ze onderzoek naar de positie van Molukse vrouwen in Nederland. In 1995 was ze docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Legon, Ghana. Thans is mevrouw von Benda-Bekmann-Drooglever Fortuijn universitair hoofddocent Rechtssociologie en Rechtsantropologie aan de capgroep Algemene Rechtswetenschappen. Ze was lid van diverse besturen en redacties. Sinds 1994 is onder andere lid van de onderzoeksschool CERES en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en vice-voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de AIV.
_________________________________________________________________

Prof.dr. G. Stoter hoogleraar Interne Oncologie

Prof.dr. G. Stoter is benoemd tot hoogleraar Interne oncologie aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. Stoter was voorheen bijzonder hoogleraar op het vakgebeid Medische oncologie vanwege het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR).
_________________________________________________________________

Nadere informatie:
bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel. 010 - 40 81777

Deel: ' Benoemingen aan de Erasmus Universiteit - 2177 '
Lees ook