Erasmus Universiteit Rotterdam

24 september 1999

Benoemingen aan de Erasmus Universiteit

Dr. Heleen Pott bijzonder hoogleraar 'Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek'

Met ingang van 15 september 1999 heeft de humanistische stichting Socrates dr. Heleen Pott (1952) benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als leeropdracht 'Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek'.

Deze bijzondere leerstoel is gesitueerd in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen en in de Faculteit der Wijsbegeerte. Dr. Pott volgt in verband met zijn pensionering prof. drs. Adriaan van der Staaij op.

Heleen Pott (1952) studeerde sociologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De liefde van Alcibiades (Amsterdam/Meppel 1992), met als promotores prof. dr. Th. de Boer en prof. dr. N.H. Frijda. Momenteel doceert zij filosofie aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam.

Als bijzonder hoogleraar vanwege de humanistische stichting Socrates bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zal Heleen Pott zich toeleggen op onderwijs en onderzoek inzake cultuurkritiek en -politiek in Nederland.

De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond en gehuisvest in het Humanistisch Kenniscentrum, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 VS Utrecht. Meer informatie is te verkrijgen bij drs. André Hielkema, e-mail ahi@uvh.nl of tel. 030-2390113.

Prof.dr. A. de Bruin, hoogleraar Informatica

Prof.dr. Arie de Bruin (1949) is benoemd tot hoogleraar Informatica aan de Economische Faculteit.

Hij studeerde en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1981 is hij werkzaam aan de Erasmus Universiteit. In 1994 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

De Bruin is voorzitter van de afdeling Informatica van de Capaciteitsgroep Econometrie, Besliskunde en Informatica van de Economische Faculteit. Tevens is hij onder meer lid van de Programmaraad Consortium voor de Innovatie van Hoger Onderwijs.

Mw. prof.dr. J.M. Cramer , hoogleraar Milieumanagement in organisaties

Prof.dr. Jacqueline Cramer (1951) is benoemd tot hoogleraar Milieumanagement in organisaties aan de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Na haar studie Biologie aan de Universiteit van Amsterdam was zij geruime tijd bij deze wetenschappelijke instelling werkzaam. Zij bekleedde op het terrein van het milieubeleid twee bijzondere leerstoelen, achtereenvolgens aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Mevrouw Cramer is onder meer Kroonlid van de SER, raadslid van Raad voor Verkeer en Waterstaat en lid van de Commissie van Toezicht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Prof.dr. N.J. Roome , hoogleraar Milieumanagement in ondernemingen

Prof.dr. Nigel John Roome (1953 Groot Brittannië) is benoemd tot hoogleraar Milieumanagement in ondernemingen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hij was werkzaam bij universiteiten in Engeland en Canada en aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Deel: ' Benoemingen aan de Erasmus Universiteit - 3457 '
Lees ook