Bank Nederlandse GemeentenDen Haag, 28 maart 2000

Benoemingen BNG

De Raad van Bestuur van de BNG heeft, met ingang van 1 juli 2000, drie adjunct-directeuren benoemd: J.C.A. Polman (47): adjunct-directeur Accountorganisatie Publieke sector en Volkshuisvesting, drs. R. Van Woerden (41): adjunct-directeur Marketing en drs. J.C. Reichardt (41): adjunct-directeur Rapportage en Control. Reichardt is de opvolger van drs. J.H. Schneiders die, met ingang van dezelfde datum, is benoemd tot adviseur van de Raad van Bestuur. Allen zijn reeds werkzaam bij de BNG.

Voor nadere informatie email: info@bng.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoemingen bij BNG '
Lees ook