Ingezonden persbericht

Benoemingen

De heer ir. Jack W. Sip zal met ingang van 1 augustus 2001 bij DHV worden benoemd in de functie van unitdirecteur Constructieve Waterbouw. Momenteel is hij hoofd van de Groep Infra Advies en Projectmanager Infrastructuur van het Projectbureau Leidsche Rijn. De heer Sip zal bij DHV de advies- en constructiewerkzaamheden, ook binnen de veranderende vormen van aanbesteding, verder vormgeven.

Ir. Alet C. van 't Eind is met ingang van 1 juli 2001 benoemd tot directeur Ruimtelijke Ordening. Zij volgt in deze functie mr. Paul C.J. Janssen op, die zich per 1 mei 2001 heeft teruggetrokken. In de tussenliggende periode heeft zij deze functie al ad interim vervuld. Mevrouw Van 't Eind is sinds 15 augustus 1995 werkzaam bij de unit Ruimtelijke Ordening, het laatste jaar als strategisch adviseur. Daarvoor heeft zij ruim 15 jaar gewerkt in verschillende functies op het gebied van ruimtelijke ordening bij de gemeentelijke overheid.

Sinds 18 juni 2001 is ir. Rudi P.M. van der Arend werkzaam als adviseur duurzaam ondernemen bij DHV. Als milieukundige, gespecialiseerd in bedrijfskunde en communicatie, heeft hij vier jaar leiding gegeven aan publiek-private projecten gericht op keteninnovatie in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Binnen DHV versterkt hij de Adviesgroep Duurzaam Ondernemen.

© DHV

Deel: ' Benoemingen bij DHV '
Lees ook