Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

directie Voorlichting
Datum: 12-11-1999

Persbericht
Nummer: 150

OCenW Benoemingen

J.L. van der Werf (42) wordt met ingang van 1 december 1999 directeur Relatiemanagement Zelfstandige Organisaties (RZO) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). Drs. M.A.M. Smits van Waesberghe (43) wordt met ingang van dezelfde datum plaatsvervangend directeur Personeel en Organisatie (P&O) bij OCenW.

Jan van der Werf is sinds 1997 plaatsvervangend directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bij OCenW. Van der Werf heeft een ruime staat van dienst bij de rijksoverheid. Hij begon in 1973 bij het ministerie van Defensie, vervolgens werkte hij voor de ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat. In 1997 trad hij opnieuw in dienst bij OCenW.

Marcel Smits van Waesberghe is sinds 1996 plaatsvervangend - en de afgelopen tijd waarnemend - directeur van de directie RZO. Smits van Waesberghe werkte bij Fokker en BSO voordat hij in 1992 in dienst kwam bij de directie Financieel Economische Zaken van OCenW. Vervolgens werd hij hoofd van de Centrale Coördinatie Commissie, een tijdelijke stafeenheid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoemingen bij OCenW '
Lees ook