TWYNSTRA GUDDE

Benoemingen Twynstra Group Managers & Consultants

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
Telefoon 033 4677777
Fax 033 4677666
www.twynstra.com

Persbericht

Benoeming M. Minderhoud en mr. H.J.E. Bruins Slot tot commissarissen Twynstra Group of Managers & Consultants

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Twynstra Holding BV d.d. 5 februari jl. is besloten de heren M. Minderhoud en mr. H.J.E. Bruins Slot per die datum te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij volgen de heren mr. P. Bakker Schut en ir. drs. H.N.J. Smits op die per die datum zijn afgetreden.

De heer Minderhoud (52 jaar) was sinds 1991 lid van de Raad van Bestuur van ING Groep N.V. (tot 12 oktober 1998). Tevens was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Bank N.V., lid van de Raad van Bestuur van ING Verzekeringen, voorzitter van ING Barings en voorzitter van het Executive Committee Corporate & Investment Banking.

De heer Bruins Slot (50 jaar) is sinds 1 oktober 1998 hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep te Groningen. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Apeldoorn, Ridderkerk, Zeewolde en Winsum.

De Raad van Commissarissen van de Twynstra Group of Managers & Consul-tants bestaat per 5 februari 1999 uit de volgende personen:


- M. Minderhoud, voorzitter

- mr. H.J.E. Bruins Slot

- drs. J. Kleiterp

Deel: ' Benoemingen bij Twynstra Group Managers & Consultants '
Lees ook