Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

LNV: Benoemingen buitenland

20 juli 2001 - Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij maakt de volgende benoemingen bekend:

Ir. J.M.J.G. Kats is per 1 september 2001 benoemd als landbouwraad te Moskou. Hij werkt nu bij de directie Veterinaire, Voedings- en Milieu-aangelegenheden. Het werkgebied van de heer Kats is Rusland, Azerbaijan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Oezbekistan, Tadzijkistan en Turkmenistan. Hij volgt drs J.J. Hooft op, die zal terugkeren naar het ministerie in Den Haag.

Ir. P.L. Gooren wordt per 1 oktober benoemd tot landbouwraad te Peking. Zijn werkgebied is China, Hongkong, Shanghai, Macao en Mongolië. Hij volgt drs. M.W.M. Olde Monnikhof op, die terug gaat naar het ministerie in Den Haag.
De heer Gooren is op dit moment directeur van het Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen.

Mw. Mr. G.A. Kostwinder, die nu landbouwraad is in New Delhi, wordt per 1 september 2001 landbouwraad in Pretoria. Zij heeft als werkgebied Zuid- Afrika en Zimbabwe. Mevrouw Kostwinder volgt ir. Ph.J.M. de Jong op die terugkeert naar Den Haag.

Ir. A. Parzer wordt de nieuwe landbouwraad in New Delhi met als werkterrein India, Bangladesh en Sri Lanka. Op dit moment is hij werkzaam bij de afdeling Milieu-aangelegenheden als senior beleidsadviseur internationale veterinaire aangelegenheden.

PersDeel: ' Benoemingen buitenland '
Lees ook